اهمیت پردازش تصویر در علوم مختلف و بررسی الگوریتم های آشکارساز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اهمیت پردازش تصویر در علوم مختلف و بررسی الگوریتم های آشکارساز :

اهمیت پردازش تصویر در علوم مختلف و بررسی الگوریتم های آشکارساز
فهرست مطالب

چکیده 1

1- مقدمه پردازش تصاویر 2

1-1- دریافت تصویر ورودی 2

1-2- پیش­پردازش تصویر 2

1-3- پردازش تصویر 2

1-4- آنالیز تصویر 3

2- مراحل پردازش تصویر 3

3- هدف از پردازش تصویر 4

4- انواع پردازش تصویر 4

5- لبه یابی و استخراج لبه 4

5-1- تعریف لبه 4

5-2- ساختار لبه 5

5-3- ویژگی­های لبه 5

5-4- تشخیص لبه و بخش بندی تصاویر 5

6- اهمیت مطالعه لبه­یابی تصاویر 7

7- آشکارسازی لبه 7

7-1- محاسبه مشتق اول 8

7-2- محاسبه مشتق دوم 9

7-3- آستانه گیری 9

8- روش­های مختلف تشخیص لبه 10

9- عملگرهای کلاسیک 11

9-1- عملگر روبرت 11

9-2- عملگر سوبل 11

9-3- عملگر پرویت 12

10- مزایای استفاده از الگوریتم تشخیص لبه "کنی" 12

10-1- حساسیت کم به نویز 12

10-2- حذف مشکل خطی 12

10-3- انطباق با طبیعت 12

10-4- محلی سازی خوب 13

11- کاربردهای مختلف پردازش تصویر 13

11-1- پردازش تصویر فازی 13

11-2- مجموعه و توابع عضویت فازی 13

11-3- تعاریف قوانین مرجع 14

12- ماشین بینایی و پردازش تصویر در اتوماسیون 15

13- پردازش تصاویر پزشکی 16

13-1- پردازش تصاویر چشم پزشکی 17

14- مروری بر روش­های پیش­پردازش درتصاویرOCT : 23

15- مروری بر روش­های بخش­بندی لایه­ها درتصاویرOCT : 24

16- کاربرد لبه­یابی تصویر در حالت چهره افراد در روان­شناسی 27

17- کاربرد لبه­یابی تصاویر در ماموگرافی 28

18- تفکیک بافتهای مختلف 29

19- جراحی به کمک کامپیوتر 29

20- پردازش تصاویر رنگی 29

21- الگوریتم مبتنی بر MST 30

21-1- روش ارائه شده 31

22- فشرده سازی تصاویر 32

22-1- اصول مهم فشرده سازی تصویر 33

22-2- انواع فشرده سازی 34

22-2-1- فشرده سازی بی اتلاف 34

22-2-2-فشرده سازی با اتلاف 34

23- انواع مختلف فایل های تصویری 35

24- نتیجه گیری 37

25- مراجع 38

اهمیت پردازش تصویر در علوم مختلف و بررسی الگوریتم های آشکارساز
فهرست شکل­ها

شکل(1) 3

شکل(2) 10

شکل(3) 17

شکل(4) 19

شکل(5) 20

شکل(6) 21

شکل(7) 21

شکل(8) 22

شکل(9) 23

شکل(10) 24

شکل(11) 33

شکل(12) 35


لینک کمکی