بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده :

بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 1

سیستم توزیع شده 2

دلایل استفاده از سیستم های توزیع شده نسبت به سیستم های متمرکز. 3

پایگاه داده توزیع شده 4

مولفه های پایگاه داده توزیع شده 4

فواید پایگاه داده توزیع شده 5

معایب پایگاه داده توزیع شده 6

بهینه سازی پرس و جو و استراتژی­های ایستا و پویا6

روش های بهینه سازی پرس و جو...............................................................................................................7

استراتژی­های ایستا و پویا 8

استراتژی­های ایستا 8

استراتژی پویا 9

روش های بهینه سازی پرس و جو در سیستم های متمرکز...10

الگوریتم اینگرس.. 10

الگوریتم سیستم R*. 11

بهینه سازی پرس و جوی توزیع شده 11

الگوریتم توزیع شده اینگرس.. 15

الگوریتم R*. 15

الگوریتم توزیع شده SDD-116

الگوریتم توزیع شده AHY(Apers Herner Yao)16

سیاست های اجرای پردازش پرس و جوهای سرویس دهنده / سرویس گیرنده 17

مزایای حمل پرس و جو. 17

مزایای حمل داده 17

طرح­های اجرایی.. 19

حمل داده 21

حمل پرس و جو. 21

حمل هیبرید. 21

ایده 24

Caching. 24

Caching و بهینه سازی پرس و جو. 25

معماری و مفروضات.. 26

فرضیات مدیریت cache26

حمل هیبرید با caching27

تفاوت دو تکنیک بهینه سازی چند پرس و جویی و Cache investment 28

بهینه سازی چند پرس و جویی.. 29

الگوریتم­های بهینه سازی چند پرس و جویی30

نتیجه گیری.. 30

منابع. 32

بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده
فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

شکل1: مدل بهینه سازی پرس و جوی توزیع شده.......................................................................................14

شکل2- مثالی از طرح های پرس وجوی حاشیه نویسی شده............................................................................................23لینک کمکی