بررسی الگوریتم های زمانبندی در محیط رایانش ابری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی الگوریتم های زمانبندی در محیط رایانش ابری :

بررسی الگوریتم های زمانبندی در محیط رایانش ابری
فهرست مطالب:

چکیده ........................................................................................ 5

مقدمه ........................................................................................ 6

بخش اول:

مقدمه ای بر محاسبات ابری ...................................................... 7

تاریخچه .............................................................................. 8

معماری محاسبات ابری ..................................................... 9

لایه ها در رایانش ابری ...................................................... 10

زیرساخت ......................................................................... 11

بخش دوم:

زمانبندی کار ...................................................................... 20

تعریف زمانبندی در سیستم توزیع شده ......................... 20

ویژگی های زمانبندی ..................................................... 21

هدف زمانبندی .................................................................. 23

مدل های اکتشافی ............................................................ 25

استراتژیهای ایستا ............................................................. 25

استراتژیهای پویا ................................................................ 28

الگوریتمهای زمانبندی جریان کار ................................... 33

بخش سوم:

مقایسه الگوریتم های اکتشافی ........................................ 36

بخش چهارم:

الگوریتم های زمانبندی بلادرنگ ......................................... 39

نتیجه گیری ............................................................................ 42


لینک کمکی