بررسی ذخیره سازی در رایانش ابری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی ذخیره سازی در رایانش ابری :

بررسی ذخیره سازی در رایانش ابری
فهرست مطالب

فصل اول

1. آشنایی با ذخیره سازی در ابر

1.1 مقدمه-------------------------------------------------------------------------- 2

2.1 توانمند سازی های کلیدی برای ذخیره سازی ابری --------------------------------------------

3.1 رشد وابستگی تمام عملیات های کسب و کار در ICT------------------------------------------

4.1 انفجار داده های دیجیتال در یک نرخ نمایی------------------------------------------------ 7

5.1 مجموعه جدید از داده و کاربردها----------------------------------------

6.1 مصارف IT-----------------------------------------------------------------------

7.1 عدم حرفه ای ذخیره سازی ماهر-------------------------------------------------------- 8

8.1 دسترسی به بودجه های محدود-------------------------------------------------

9.1 مجازی سازی--------------------------------------------------------------------- 8

10.1 تحولات ذخیره سازی ابر------------------------------------------------------------- 9

فصل دوم

2. معماری ذخیره سازی در ابر------------------------------------------------------------- 12

1.2 معماری ذخیره سازی ابر------------------------------------------------------------- 13

2.2 لایه رابط ابر--------------------------------------------------------------------- 14

3.2 لایه مدیریت داده----------------------------------------------------------------- 14

4.2 لایه ذخیره سازی----------------------------------------------------------------- 14

5.2 مجازی سازی-------------------------------------------------------------------- 14

6.2 ذخیره سازی پایه----------------------------------------------------------------- 14

7.2 اصول طراحی ذخیره سازی ابر--------------------------------------------------------

8.2 فرصت ها و شیوه های صنعتی در ذخیره سازی ابر-------------------------------------------

9.2 دغدغه ها و چالش ها---------------------------------------------------------------

10.2 طراحی سیتم-------------------------------------------------------------------- 21

11.2 لایه پردازش انتقال---------------------------------------------------------------- 24

12.2 لایه سیستم وب------------------------------------------------------------------

13.2 مدل اولیه سیستم---------------------------------------------------------------- 26

فصل سوم
3. انواع سرویس های ذخیره سازی --------------------------------------------------------- 28

1.3 نگاهی به سرویس ذخیره سازی ابر مایکروسافت , SkyDrive ----------------------------------- 29

2.3 نگاهی به قابلیت های اسکای درایو ----------------------------------------------------- 30

1.2.3 Desktop Client: --------------------------------------------------------------

2.2.3 دسترسی به هارد دیسک کامپیوترشما به صورت از راه دور------------------------------------ 30

3.2.3 افزایش ظرفیت فضای ذخیره سازی---------------------------------------------------

4.2.3 دسترسی به وب اپلیکیشن های آفیس--------------------------------------------------

5.2.3 یکپارچه سازی اسکای درایو با مجمومه نرم افزاری آفیس : ------------------------------------ 31

6.2.3 پشتیبانی از فرمت های pdf و odf --------------------------------------------------- 32

7.2.3 جاسازی فایل ها در صفحات وب ----------------------------------------------------- 32

8.2.3 یکپارچه سازی با Hotmail---------------------------------------------------------32

9.2.3 یکپارچه سازی با موتور جستجوی Bing------------------------------------------------

10.2.3 یکپارچه سازی با Windows Live Groups -------------------------------------------

11.2.3 پشتبانی از قابلیت تگ کردن کردن افراد و مکان ها-----------------------------------------

12.2.3 دریافت فایل ها به صورت فشرده ZIP--------------------------------------------------33

نتیجه گیری ------------------------------------------------------------------------ 34

منابع و ماخذ ----------------------------------------------------------------------- 35

بررسی ذخیره سازی در رایانش ابری
فهرست اشکال

شکل 2. 1 معماری کلی از ذخیره سازی ابر13

شکل 2. 2 لایه معماری سرویس ذخیره سازی ابر22

شکل 2. 3 مدل پردازش تحول. 25

شکل 2. 4 مدل نمونه سیستم داده27

بررسی ذخیره سازی در رایانش ابری
فهرست جداول

جدو ل 2. 1 سرویس های محبوب ذخیره سازی ابر


لینک کمکی