به‌کارگیری داده‌کاوی در پایگاه‌های داده عظیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن به‌کارگیری داده‌کاوی در پایگاه‌های داده عظیم :

به‌کارگیری داده‌کاوی در پایگاه‌های داده عظیم
فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول: مقدمه‌ای بر داده‌کاوی 2

1-1- دلیل پیدایش داده‌کاوی 4

1-2- روند کشف دانش 6

1-3- جایگاه داده‌کاوی در میان علوم مختلف 9

1-4- چه‌کارهایی را نمی‌توان با داده‌کاوی انجام داد10

1-5- داده‌کاوی در مقابل انبار داده 10

1-6- داده‌کاوی در مقابل پردازش لحظه‌ای برخط (OLAP)11

1-7- کاربرد هوش مصنوعی و آمار در داده‌کاوی 12

فصل دوم: توصیف داده‌ها در داده‌کاوی 13

2-1- خلاصه‌سازی و به تصویر درآوردن داده‌ها 13

2-2- خوشه‌بندی 13

2-3- تحلیل لینک 14

فصل سوم: مدل‌های پیش‌بینی داده‌ها 15

3-1- کلاس‌بندی 15

3-2- رگرسیون 15

3-3- دنباله زمان 16

فصل چهارم: مدل‌ها و الگوریتم‌های داده‌کاوی 17

4-1- شبکه‌های عصبی 17

4-2- درخت‌های تصمیم 20

4-3- مارس 21

4-4- استنتاج قوانین 22

4-5- K- نزدیک‌ترین همسایه و استدلال مبتنی بر حافظه 23

4-6- رگرسیون منطقی 24

4-7- تحلیل تفکیکی 24

4-8- مدل افزودنی کلی 25

4-9- افزایشی 25

فصل پنجم: سلسله‌مراتب انتخاب‌ها 26

فصل ششم: مراحل فرآیند کشف دانش از پایگاه داده‌ها 28

6-1- انبارش داده‌ها 28

6-2- انتخاب داده‌ها 29

6-3- تبدیل داده‌ها 30

6-4- کاوش داده‌ها 30

6-5- تفسیر نتیجه 30

فصل هفتم: عملیات داده‌کاوی 31

7-1- مدل‌سازی پیشگویی‌کننده 32

7-2- تقطیع پایگاه داده‌ها 33

7-3- تحلیل پیوند 33

7-4- تشخیص انحراف 33

فصل هشتم: قابلیت‌های داده‌کاوی 35

8-1- داده‌کاوی و انبار داده‌ها 36

8-2- داده‌کاوی, آمار و هوش مصنوعی 37

8-3- کاربردهای داده‌کاوی 37

8-4- داده‌کاوی موفق 38

8-5- تحلیل ارتباطات 38

فصل نهم: طبقه‌بندی 41

9-1- تئوری بیز 42

9-2- رگرسیون 42

9-3- گروه‌بندی داده‌ها 42

9-4- بخش‌بندی 43

9-5- سلسله مراتبی 43

9-6- گروه‌بندی بر اساس تراکم 43

9-7- کاوش قوانین پیوندی 43

9-8- آپریوری 44

9-9- دی. اچ.پی 45

9-10- خلاصه‌سازی و کلی‌نگری داده‌ها در سطوح مختلف45

9-11- رهیافت هرم داده‌ها 46

9-12- رهیافت استنتاج بر اساس صفت خاصه 46

9-13- الگوریتم‌های ژنتیک 46

فصل دهم: ساختن یک پایگاه داده داده‌کاوی 48

10-1- جستجوی داده 49

10-2- آماده‌سازی داده برای مدل‌سازی 50

10-3- ساختن مدل داده‌کاوی 50

10-4- تائید اعتبار ساده 50

10-5- ارزیابی و تفسیر 50

فصل یازدهم: ماتریس‌های پیچیدگی 51

11-1- ایجاد معماری مدل و نتایج 52

نتیجه‌گیری 54

منابع و مراجع 55

به‌کارگیری داده‌کاوی در پایگاه‌های داده عظیم
فهرست شکل‌ها

شکل (1-1): داده‌کاوی به‌عنوان یک مرحله از فرآیند کشف دانش 3

شکل (1-2): سیر تکاملی صنعت پایگاه داده 5

شکل (1-3): معماری یک نمونه سیستم داده کاو 7

شکل (1-4): داده‌ها از انبار داده‌ها استخراج می‌گردند 11

شکل (1-5): داده‌ها از چند پایگاه داده استخراج‌شده‌اند 11

شکل (4-1): شبکه عصبی با یک لایه نهان 18

شکل (4-2): Wx,y وزن یال بین x و y است19

شکل (4-3): درخت تصمیم‌گیری20

شکل (4-4): محدوده همسایگی (بیشتر همسایه‌ها در دسته x قرارگرفته‌اند)23

شکل (8-1): داده‌ها از انبار داده‌ها استخراج می‌گردند 36

شکل (8-2): ساختار ارتباطاتی به روش گرافیکی 40


لینک کمکی