مقاله افزايش آمينوترانسفرازهاي سرم در بيماران اديسوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله افزايش آمينوترانسفرازهاي سرم در بيماران اديسوني :

سه بیمار به علت بالا بودن مختصر آمینوترانسفرازهای سرم و با تشخیص بیماری آدیسون در بیمارستان بستری شدند. در مطالعه ای که روی 16 بیمار دیگر مبتلا به آدیسون صورت گرفت, مشخص شد که فعالیت آمینوترانسفراز آنان نیز بالا بود. اسپارتات آمینو ترانسفراز (ASAT) و آلانین آمینوترانسفراز (ALAT) قبل از درمان مشخص شدند. علاوه بر این, یک بیمار که آمینوترانسفراز او کمی بالا بود علتی برای آن معلوم نشد. در هر چهار بیمار یک هفته بعد از درمان با کورتیکواستروئید آنزیمها به حالت طبیعی بازگشتند. تکه, برداری از یک بیمار انفیلتراسیون لنفوسیت ها را در ناحیه پورت نشانداد. بر اساس این مشاهده ها پیشنهاد می شود در بیمارانی که ترانس آمینازهای آنها به طور مبهم بالاست, احتمال وجود بیماری آدیسون در آنان مد نظر قرار گیرد.

لینک کمکی