مقاله يافته هاي عصبي غير طبيعي در دانش آموزان مدرسه هاي روستاهاي شمال تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله يافته هاي عصبي غير طبيعي در دانش آموزان مدرسه هاي روستاهاي شمال تهران :

در دانش آموزان دو روستای شمال غربی تهران و یک مدرسه در تهران برای پیدا کردن اختلالات ناشی از کمبود ید معاینات نورولوژیک به عمل آمد. در روستای کیکا که اختلال رشد, گواتر شدید و کم کاری تیروئید وجود دارد, یافته های غیر طبیعی پیرامیدال در نیمی از دانش آموزان موجود بود. شایعترین اختلال پیرامیدال, هیپررفلکسی همراه با رفلکس Crossed adeductor بود. همچنین در نیمی از آنان واکنش Glabellar و در تعدادی از دانش آموزان کیگا رفلکسهای اولیه دیگر مشهود بود. این یافته ها به تعداد کمتری در کشار و تهران که دانش آموزان این دو مدرسه به گواتر با درجات خفیف تر مبتلا می باشند و درستکاری غده تیروئید نیز در آنان دیده می شد, به دست آمد, اختلال به هنگام گام برداشتن, علایم مخچه ای, اختلالهای حسی محیطی وجود نداشت و الکترو آنسفالوگرافی طبیعی بود.
این بررسی نشان داد که در گروهی از دانش آموزان به ظاهر سالم روستاهای شمال تهران که دچار کمبود ید هستند نشانه های عصبی وجود دارد. برای جلوگیری از اختلالات کمبود ید ضرورت دارد که در مملکت ما جهت طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری اقدامهای مؤثر به عمل آید.
از سالها قبل, اثر کمبود ید در سیستم عصبی در بین کر تنها که در مناطق مبتلا به کمبود شدید بد زندگی میکنند, گزارش شده است (1 - 5). این اثرات که به صورت اختلالات شدیدی در سیستمهای پیرامیدال و اکستراپیرامیدال و کرولالی در بین کرتن های عصبی (Neurologic cretins) بروز می کند, مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسیهای اخیر نشانداده است که اختلالات رشد و عوارض عصبی و روانی منحصر به کر تنها نیست, بلکه کمبود ید سبب عوارض زیادی می شود که دارای طیف وسیعی است و امکان دارد از یک یافته کوچک در سیستم عصبی شروع و به حالات شدید کرتنها منتهی شود (6 و 7)
در کشور ما عوارض ناشی از کمبود ید به صورت گواتر آندمیک شناخته شده است (8) و مطالعاتی که در سالهای اخیر در شهریار, تهران و سایر نقاط انجام شد (119) گواتر همراه با درستکاری تیروئید را نشان دادند. بررسیهای اخیر در روستاهای شمال تهران, درجات شدید گواتر همراه با اختلالات رشد را نمایان ساخته است. در این نوشتار, بررسی نورولوژیک در دانش آموزان به ظاهر سالم مدارس روستاهای شمال تهران و بعضی از دانش آموزان تهرانی گزارش شده است.

لینک کمکی