مقاله بررسي آلودگي هواي شهر همدان از جهت پخش هاگ قارچها در ايجاد آلرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي آلودگي هواي شهر همدان از جهت پخش هاگ قارچها در ايجاد آلرژي :

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت آلودگی هوا عبارتست از وجود یک یا چند ترکیب از آلوده کننده ها به غلظت با مدت معینی در هوا که برای انسان با حیوان یا گیاه و با لوازم و متعلقات بشری زیان آور است؛ راحتی و آسایش زندگی را دچار اختلال می کند. آلوده کننده های هوا از عوامل مهم آلودگی محیط زیست هستند که با افزایش جمعیت و صنعتی شدن و پیشرفت اقتصادی جامعه رابطه مستقیم دارد. اسپورهای قارچی یکی از آلوده کننده های هوا می باشد. از دیدگاه پزشکی, آگاهی از وفور فی انواع اسپورهای قارچی در هوای هر شهر و منطقه ای به جهت ایجاد آلرژی های قارچی قابل توجه می باشد. این قبیل مطالعات که در شهرهایی مانند شیکاگو (4 و 5), تهران (1 و 2) و اهواز (3) صورت گرفته, نتایج یکسانی به همراه نداشته است و دستاوردهای زیر مربوط به بررسی 8 ماهه هوای شهر همدان از مرداد تا اسفند ماه سال 1367 می باشد

لینک کمکی