مقاله نتايج دراز مدت درمان گواتر منتشر سمي در تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نتايج دراز مدت درمان گواتر منتشر سمي در تهران :

جهت تعیین نتایج دراز مدت درمان گواتر منتشر ستی در تهران, 206 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند, این بیماران, ابتدا به یکی از سه روش زیر: 1) ضد تیروئید؛ 2) ید پرتوزا و 3) عمل جراحی تیروئید درمان شدند و سپس به طور متوسط چهار سال مورد مطالعه قرار گرفتند. 80 بیمار به مدت 12 تا 30 ماه با متی مازول درمان شدند. در 50 درصد آنان بیماری یک هفنه تا 48 ماه پس از قطع دارو عود سود و 40 بیمار بقیه تا چهار سال دوران بهبود (Remission) را می گذراندند. از 102 بیماری که با ید رادیواکتیو درمان شدند , در 45 درصد کم کاری تیروئید و در 6 درصد سود پرکاری تعارض شد و در 49 در صد درستکاری تیرولید ادامه یافت, در 24بیمار که تحت عمل جراحی تیروئید قرار گرفتند 58درصد همکاری و 17 درصد عود پرکاری غده تیروئید را نشان دادند.
این بررسی نشان می دهد که در تهران, درصد قابل توجهی از بیماران پس از قطع داروهای ضد تیروئید برای مدت طولانی تیروئید درستکار دارند. احتمال دارد که این درصد بالا به علت کمبود پد کشور ما باشد, همچنین در این بررسی تعداد بیمارانی که 4 سال پس از درمان, درستکاری تیروئید دارند باید رادیواکتیو بیشتر از آنها است که تحت عمل جراحی تیروئید قرار گرفته اند.

لینک کمکی