مقاله يک مورد لوپوس اريتماتوسيستميک همراه با تيروئيديت هاشيموتو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله يک مورد لوپوس اريتماتوسيستميک همراه با تيروئيديت هاشيموتو :

در یک دختر 10 ساله , طی دوره بیماری لوپوس اریتماتوسیستمیک , گواتر و هیپوتیروئیدی به وجود آمد و عیار پادتن آنتی میکروزومال از صفر به1/400رسید و قلع قرص تیروکسین به مدت 6 هفته باعث شد که بیمار به کمکاری شدید تیروئید دچار و تشخیص تیروئیدیت هاشیموتو مسلم شود. همراه بودن دوبیماری خود ایمنی لوپوس اریتماتوسیستمیک و تیروئیدیت هاشیموتو فقط در ده مورد دیده شده است. تا آنجا که ما اطلاع داریم این نخستین مورد است که در یک کودک ایرانی معرفی می شود.

لینک کمکی