مقاله خلاصه پايان نامه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله خلاصه پايان نامه ها :

دکتر حسن فرید
موضوع رساله : شوک عفونی
استاد راهنما : دکتر عباس مجیدی
تاریخ دفاع از رساله : 7/7/1353

دکتر مهین رهگو
موضوع رساله : آنمی فقر آهن در کودکان
استاد راهنما: دکتر امیر عرفانی
تاریخ دفاع از رساله : 7/7/1353
دکتر مسعود فراهانچی برادران
موضوع رساله : رتانسیون ادراری
استاد راهنما: دکتر رضا سلطانی نسب
تاریخ دفاع از رساله : 6/10/53

دکتر پوراندخت صادقی
موضوع رساله : تست های کبدی
استاد راهنما : دکتر رضا سلطانی نسب
تاریخ دفاع از رساله : 30/11/53

دکتر سپنتا صادقی
موضوع رساله: پیلونفریت
استاد راهنما : دکتر رضا سلطانی نسب
تاریخ دفاع از رساله : 19/12/53

لینک کمکی