مقاله رسپتورهاي ريه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رسپتورهاي ريه :

بطور اساسی رسپتورهای موجود در ریه را به سه دسته مختلف تقسیم می کنند:
1- رسپتورهای کششی که 60 آنها در فاصله ایست تنفس بین دو سیکل تنفسی (رسپتورهای با آستانه پائین - تحریکی) فعالیت قابل ملاحظه ای دارند و باقی مانده به تناسب افزایش حجم ریه فعال می گردند (رسپتورهای با آستانه بالای تحریکی). محرک طبیعی آنها حجم هوای داخل شده در ریه می باشد ولی بنظر می رسد که محرک تحریکی بیشتر با فشار ترانس پولمونر ارتباط دارد. مهمترین رفلکس های شناخته شده در نتیجه تحریک این رسپتورها عبارتند از:
1- رفلکس اتساعی هرینگ و بروئر 2- افزایش ضربان قلب 3- کاهش مقاومت محیطی 4-- اتساع برونش ها 5- رفلکس جمع شدن ریه.
2 - رسپتوهای تحریکی مجاری تنفسی: محرک طبیعی این رسپتورها که معمولا در حالت عادی آرام هستند تحریک مکانیکی توسط موکوس, گرودوغبار و یا ذرات دیگر است. رفلکس های شناخته شده در نتیجه تحریک این رسپتورها عبارتند از انقباض برونش ها و رفلکس سرفه است و نیز این انتهاها در موقع هیپرینه و در شرایطی که برونش ها چه بطور مستقیم و یا از طریق رفلکسی منقبض شوند تحریک می گردند و در نتیجه یک مکانیسم فیدبک مثبت بوجود می آورند.
3- j رسپتورها: محرک طبیعی این رسپتورها کونژسیون ریه و بطور اختصاصی افزایش حجم مایع بین سلولی نسج ریه در نتیجه افزایش فشار کاپیلرهای ریوی می باشد. با توجه به محرک طبیعی آنها بعید نیست که این رسپتورها در حال استراحت ساکت باشند.
معهذا در موقع ورزش و یا تمرین به نسبت شدت تمرین تحریک می شوند. رفلکس های ایجاد شده در نتیجه تحریک این رسپتورها را بدو دسته احشائی و سوماتیک تقسیم می کنند و احساس نامطبوع dyspnea را بخصوص در شرایط پاتولوژیکی که همراه با کونژسیون ریه می باشد و نیز احساس breathlessnes را در موقع ورزش های سخت باین رسپتورها نسبت می دهد.

معهذا در موقع ورزش و یا تمرین به نسبت شدت تمرین تحریک می شوند. رفلکس های ایجاد شده در نتیجه تحریک این رسپتورها را بدو دسته احشائی و سوماتیک تقسیم می کنند و احساس نامطبوع dyspnea را بخصوص در شرایط پاتولوژیکی که همراه با کونژسیون ریه می باشد و نیز احساس breathlessnes را در موقع ورزش های سخت باین رسپتورها نسبت می دهد.

لینک کمکی