مقاله متد ايمنوفلورسانس براي تشخيص ويروس آنفلوآنزاي بيماريزا از غير بيماريزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله متد ايمنوفلورسانس براي تشخيص ويروس آنفلوآنزاي بيماريزا از غير بيماريزا :

1- متد ایمنوفلورسانس مستقیم برای گزارش تفاوت بین ویروس های آنفلوآنزای بیماریزا از غیر بیماریزا مورد استفاده قرار گرفت.
2- قسمت اعظم از سلول های ریه حیوانات آلوده با آنفلوآنزای بیماریزا فلورسانس گردید که نشان دهنده وجود آنفلوآنزای بیماریزا در نسج های ریه بود در صورتیکه سلول های ریه موش های آلوده شده با ویروس غیر بیماریزا کمترین فلورسانس را نشان داد.
3- از راکسیون های غیر اختصاصی بوسیله جذب سرم ها با پودر ریه سالم, جلوگیری بعمل آمد.

لینک کمکی