مقاله مطالعه يک مورد آتلتز فوت (Athlete,s Foot)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه يک مورد آتلتز فوت (Athlete,s Foot) :

مؤلفین یک مورد آتلتز فوت منتشر, ایجاد شده در اثر تریکوفیتون منتاگروفیتس را در بیماری - که از استخرهای عمومی جهت شنا استفاده می کرده - از نظر بالینی, تشخیص و درمان مطالعه کرده و اقدامات لازم جهت پیش گیری این نوع آلودگی را در استخرهای عمومی متذکر شده اند.

لینک کمکی