مقاله خون گرم براي ترانسفوزيون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله خون گرم براي ترانسفوزيون :

در این مقاله اهمیت گرم نمودن خون ترانسفوزیون مخصوصاً در مواردی که مقادیر زیاد خون, در مدت کوتاه و به بیمارانی که در حال شوک یا زیر بیهوشی عمومی باشند, لازم باشد مورد بحث قرار گرفته است. طرق مختلف گرم نمودن خون, بررسی و استفاده از میدان الکترومغناطیسی موج کوتاه به عنوان یک وسیله جدید گرم کردن خون, در مدت کوتاه و قابل استفاده معرفی شده است.

لینک کمکی