مقاله تغييرات ريه در شوک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تغييرات ريه در شوک :

در مراحل اولیه شوک تغییرات ریه عبارتند از :ادم پری واسکولر, ادم جدار کاپیلر, پهن شدن انتراستیسیل, دیلاتاسیون راه های لنفاوی و دیلاتاسیون عروق, در مراحل پیشرفته تر شوک تغییرات حاصله عبارتند از : میکروترومبوز عرق ریوی , انفیلتراسیون پلی نوکلئرها در داخل , انتراستیسل و همچنین وجود پلی نوکلئرها در آلوئول ادم داخل آلوئول , تشکیل مامبران هیالن , از بین رفتن قشر surfactan, ایجاد اتلکتازی. نتیجه این تغییرات هیپوکسی می باشد که با دادن 100 درصد اکسیژن نیز برطرف نمی شود.

لینک کمکی