ارزيابي تاثير برخي هورمون هاي گياهي در رشد گياه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي تاثير برخي هورمون هاي گياهي در رشد گياه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

کاربرد هورمون های گیاهی در دهه اخیر با توجه به گسترش کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفته است و از این رو باید در مدیریت تلفیقی گیاهان مورد تحقیق قرار گیرد. امروزه به طورکلی پذیرفته شده است که مواد رشد گیاهی در سراسر زندگی گیاهان یک نقش تنظیم کنندگی مهم به عهده دارند. در حال حاضر مواد رشد گیاهی در کشاورزی برای اهداف مختلفی از قبیل به تاخیر یا به جلو انداختن رسیدن میوه, تحریک ریشه زایی, تسریع در ریزش برگ, گل و میوه, کنترل رشد و تکمیل میوه, کنترل علف های هرز, کنترل اندازه قسمت های مختلف گیاه و دیگر موارد به کار می رود.

لینک کمکی