بررسي تاثير قارچ Piriformospora indica در گياهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير قارچ Piriformospora indica در گياهان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

قارچ های شبه میکوریزا جز قارچ های خانواده Sebacinaceae هستند که به شاخه بازیدیومایکوتا تعلق دارند. این قارچ ها هم-زیست داخل گیاهی بوده و زندگی اندوفیتی دارند. گونه Piriformospora indica از قارچ های اندوفیت است که در سال 1998 توسط ورما و همکاران از خاک ریزوسفری گیاهان خشکی پسند کهور و کنار از صحرای تار ایالت راجستان کشور هندوستان جداسازی شد. این قارچ دارای دامنه وسیعی از گیاهان میزبان می باشد که با کلنیزاسیون ریشه آن ها سبب تحریک شدید رشد میزبان های خود می گردد. کاربرد قارچ P.indica سبب افزایش عملکرد دانه, وزن خشک, شاخص برداشت, میزان نیتروژن گیاه و دانه, جذب عناصر نیتروژن و فسفر, کلروفیل, سطح برگ, وزن خشک ریشه و اندام هوایی و تعداد شاخه های جانبی در گیاهان مختلف می گردد. همچنین گزارش های متعددی در مورد بهبود رشد گیاهان تلقیح شده در شرایط تنش های محیطی, افزایش آنزیم های آنتی اکسیدانی و افزایش جذب عناصر شده است.

لینک کمکی