داده کاوي و کاربردهاي آن در سنجش رضايت مشتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن داده کاوي و کاربردهاي آن در سنجش رضايت مشتري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 29

امروزه امکان ذخیره ی حجم بالای داده های خام با هزینه پایین فراهم است.این داده ها همواره شامل دانش کشف نشده ای هستند. روش های داده کاوی می تواند برای تحلیل داده ها و آشکار کردن قواعد و پیوندهای ناشناخته استفاده شود. فواید داده کاوی امروزه در محیط های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مسایلی که در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری اهمیت بسیار بالایی دارد, شناسایی عوامل تاثیر گذار بر سطح رضایت مشتریان است. یکی از مسایلی که در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری اهمیت بسیار دارد, شناسایی عوامل تاثیر گذار بر سطح رضایت مشتریان است.در این مقاله سعی شده است با استفاده از تکنیک های داده کاوی به کاربردهای آن در زمینه سنجش رضایت مشتریان پرداخته شود و عوامل تاثیر گذار بر رضایت مندی مشتریان شناسایی شوند.

لینک کمکی