هاميلتوني هاي پيمانه اي شده براي ذره آزاد بر رويه هايي در فضاي پيکربندي و فاز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن هاميلتوني هاي پيمانه اي شده براي ذره آزاد بر رويه هايي در فضاي پيکربندي و فاز :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 8

روشی برای پیمانهای کردن دستگاه های نوع دوم که شامل دو قید در ساختار رشتهای هستند, ارایه میدهیم. در این روش با افزودن تکان ه نظیر متغیر وس زومینو به قید اولیه و شرط نوع اول شدن, یک هامیلتونی جدید و نوع اول میسازیم. قیدهای اولیه را به دو شکل اتحاد در فضای پیکربندی و اتحاد در فضای فاز در نظر گرفته و تلاش میکنیم شکل عمومی هامیلتونیهای آنها را به دست بیاوریم.

لینک کمکی