مطالعه قله جرم لامبدا- پروتون در واکنش برخورد کايون به دوترون در انرژي هايGeV 54/1 و GeV 56/1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه قله جرم لامبدا- پروتون در واکنش برخورد کايون به دوترون در انرژي هايGeV 54/1 و GeV 56/1 :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 9

در این مقاله فرایند افزایش جرم 0p در طیف جرم ناوردای p در واکنشKd 0p به ازای انرژیهای کایون GeV 54/1 وGeV 56/1 بررسی شده است. طبق محاسبات حاضر قله طیف در M p 2130 MeV / c2 و پهنای آن 13 MeV به دست آمده است. برای تفسیر این قله از روش کانال جفت شده برای دو کانال واپاشی p p و N p استفاده کردیم. نتایج به دست آمده از کانال واپاشی غیرکشسان (N p ) با داده های تجربی همخوانی بهتری نشان داد.

لینک کمکی