ساختار مالکيت بر رابطه بين محافظه کاري حسابداري و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ساختار مالکيت بر رابطه بين محافظه کاري حسابداري و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 30

این پژوهش به بررسی تاثیر ساختار مالکيت بر رابطه بين محافظه کاري حسابداري و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, و برای دوره زمانی 1388 تا 1392 می باشد. در این پژوهش با توجه به شرایط متغیرها از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده گردیده است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات, کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش به این سوال پاسخ داده می شود که تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است یافته های پژوهش نشان می دهد که ساختار مالکیت (نهادی, شرکتی, مدیریتی) بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و مدیریت سود تاثیر ندارد.

لینک کمکی