شناسايي و اولويت بندي ريسک هاي مالي در موسسات مالي و بانکي با استفاده از روش ضريب تغييرات CV

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي و اولويت بندي ريسک هاي مالي در موسسات مالي و بانکي با استفاده از روش ضريب تغييرات CV :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 16

موسسات مالی و بانک ها برای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات, برای مدیریت ریسک هایی که با آن مواجهند, اهمیت زیادی قایل هستند. ماهیت کسب و کار خدمات مالی پذیرش ریسک است و بدون پذیرش ریسک قادر به سودآوری و رشد نیستند. باتوجه به ماهیت کسب و کار خدمات مالی, مدیریت ریسک برای موسسات مالی و بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع, این موسسات باید ریسک هایی را که می پذیرند, مدیریت کنند. بدین منظور, در این مقاله ابتدا با مطالعه ادبیات وگزارش های مختلف از پیاده سازی مدیریت ریسک در موسسات مالی و بانک ها, ریسک های مالی تعریف و شناسایی شده, سپس 8 ریسک مالی اصلی و ریسک های جزیی آن ها از طریق مصاحبه با خبرگان و کارشناسان مدیریت ریسک در بانک اصلاح و صحه گذاری گردیده است. بدین طریق, در این مطالعه 8 ریسک مالی و 16 ریسک جزیی, به علاوه درجه اهمیت آن ها در پیاده سازی مدیریت ریسک ارایه شده است و در نهایت میزان اهمیت و ترتیب ریسک های مالی و ریسک های جزیی آنها برای پیاده سازی مدیریت ریسک تعیین شده است.

لینک کمکی