ارايه مدلي براي تعالي در مسيوليت اجتماعي سازمان ها در قالب مدل تعالي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارايه مدلي براي تعالي در مسيوليت اجتماعي سازمان ها در قالب مدل تعالي سازماني :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 18

سازمان های متعالی, با بکارگرفتن معیارهای تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای مدیریت سازمان خود,که همه زوایای آنرا پوشش می دهد, به سوی تعالی حرکتمی کنند و به مفاهیم محوری تعادلی سازمانی, در فضایی که مبتنی بر اصول ارزش های اخلاقی است, عینیت می بخشند. این سازمان ها, دسدتیابی به اهداف پایداررا در گرو اجرای رویکردهایی می دانند که در چارچوب معیارهای تعالی سازمانی یکپارچه شده باشند و همواره بهبود یابند. مسیولیت اجتماعی به عنوان یکی از هشترکن اصلی تعالی سازمانی, امروزه جایگاه بسیار پررنگ و مهمی در راس خط مشی ها و استراتژی شرکت ها و سازمان ها یافته است.برای سازمان های متعالی, حفظارزش های اخلاقی و رفتار سازمانی مبتنی بر بالاترین استانداردهای اخلاقی در قبال ذی نفعان و گستره جامعه, شفاف, پاسخگو بودن و مسیولیت پذیری در برابرآنها را یکی از پایه های پایداری سازمان می دانند.عدم وجود یک مدل (بر اساس تحقیقات پژوهشگر این پژوهش) به عنوان کارراهه و فرآیند نما برای ارتقای نظام مسیولیت اجتماعی سازمانها باعث گردید تا با یکپژوهش وسیع به صورت تحقیق پیمایشی وکتابخانه تلاش نمایند طی مطالعه و برروی تحقیقات و پژوهش های متاخر روی موضوع مسیولیت اجتماعی سازمان ها,شاخص های قابل ملاحظه از نظر محققان مختلف را در این موضوع مشخص نماییم سپس بر اساس این شاخص ها مدلی به عنوان مدل تعالی مسیولیت اجتماعیسازمان ارایه نماییم تا در نظام تعالی سازمانی سازمانها, مبنای سیستماتیک فرآیندی برای ایجاد سرآمدی در جایگاه مسیولیت اجتماعی سازمان ها قرار گیرد

لینک کمکی