مروري بر مهم ترين الزامات و بايسته هاي اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مروري بر مهم ترين الزامات و بايسته هاي اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم توسعه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 33

برنامه ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1395-1399 را بدون تردید در تاریخ تدوین برنامه های مختلف در کشور باید یک نمونه محسوب کرد, زیرا این برنامه سبب شد که جامعه ایرانی با وضعیت هایی مواجه شود که اغراق نیست اگر گفته شود که در تاریخ سیاست گذاری های ایران بی سابقه بوده است. در دنیایی که ارتباطات, پیچیدگی ها و سرعت تغییرات در حال افزایش است, سیستم های اقتصادی و اجتماعی با مخاطرات بیرونی و خارج از اختیاری روبرو هستند که قابلیت پیش بینی پایین داشته و دانش بشر در خصوص اثار و پیامدهای آنها اندک است بهترین راه مقابله با این مخاطرات ارتقا اقتصاد مقاومتی می باشد. در این رویکرد جامعه ای مقاوم است که بتواند مخاطرات موقت یا دایم را جذب کرده و خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد, بدون این که ثبات و کارکرد خود را از دست بدهد. با توجه به این که رویکرد اصلی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی, ارتقای اقتصاد ملی را در مسیر تحقق اهداف سند چشم انداز می باشد از این رو در مقاله به بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی و اقتصاد می پردازیم.

لینک کمکی