حقوق شهروندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن حقوق شهروندي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

حقوق, عهده دار تنظیم روابط اشخاص است. هر قدر این روابط متنوع تر باشد, طبعا قوانین نیز گسترده تر خواهد بود. امروز تنوع روابط در شهرها مشهود است. این مناطق کانون های بزرگ جمعیت هستند که انبوهی از انسان ها را در خود جای داده اند و البته هر روز نیز بر وسعت آن ها افزوده می شود. بدون تردید باید پذیرفت که ادامه زندگی شهری و جلوگیری از بحران شهر نشینی مستلزم وضع قوانین کارآمد در حوزه های مختلف شهری است و این زمانی حاصل خواهد شد که قانونگذار از تحولات سریع و وسیع شهری غافل نباشد امری که در کشور ما محقق نشده است. پژوهش حاظر با روش اصل امر اجتماعی بصورت توصیفی به گرداوری اطلاعاتی در این باره با رسیدن به این نتیجه که وفاداری به چنین قانونی ما را چه میزان به شهر مطلوب خواهد رساند صورت گرفته است.

لینک کمکی