کاربرد مدل شبکه عصبي پرسپترون در پيش بيني فضاي کسب و کار بر رشد اقتصادي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کاربرد مدل شبکه عصبي پرسپترون در پيش بيني فضاي کسب و کار بر رشد اقتصادي ايران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 14

اگرچه مفهوم فضای کسب و کار از دیرباز در نظریات و اندیشه های اقتصادی با تعاریف و عناوین دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند, اما ازدهه 1990 تاکنون این مفهوم مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گذاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص می یابد. عوامل متعددی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار است. دسته ای از این عوامل خارج از تسلط و کنترل فعالان اقتصادی بوده که در ادبیات این حوزه به عنوان فضای کسب و کار شناخته می شود. این مطالعه اولویت های بهبود سهولت فضای کسب و کار جهت رشد اقتصادی را در ایران مورد ارزیابی قرار می دهد. این پژوهش تاثیر عوامل فضای کسب و کار را در ایران طی دوره 1385-1395 با استفاده از روش های شبکه عصبی Perceptron ارزیابی می کند.

لینک کمکی