ارايه مدلي براي مقايسه روش حداکثر درست نمايي با ساير برآورد کننده ها در مورد پارامتر پراکندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارايه مدلي براي مقايسه روش حداکثر درست نمايي با ساير برآورد کننده ها در مورد پارامتر پراکندگي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 16

در علم آمار برآورد حداکثر درست نمایی روشی است برای برآورد کردن پارامترهای یک مدل آماری. وقتی بر مجموعه ای از داده ها عملیات انجام می شود یک مدل آماری به دست می آید, آنگاه حداکثر درست نمایی می تواند تخمینی از پارامترهای مدل ارایه دهد. روش حداکثر درست نمایی به بسیاری از روش های شناخته شده تخمین آماری شباهت دارد. در حالت کلی روش حداکثر درست نمایی در مورد یک مجموعه مشخص از داده ها عبارتست از نسبت دادن مقادیری به پارامتر های مدل که در نتیجه ی آن و توزیعی ایجاد شود که بیشترین احتمال را به داده های مشاهده شده نسبت دهد. از این رو در این تحقیق با استفاده از برنامه نویسی و شبیه سازی در

لینک کمکی