اولويت بندي سرمايه گذاري بانک مهر اقتصاد در صنايع متقاضي دريافت تسهيلات (مطالعه موردي: صنايع استان قزوين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اولويت بندي سرمايه گذاري بانک مهر اقتصاد در صنايع متقاضي دريافت تسهيلات (مطالعه موردي: صنايع استان قزوين) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 25

نقش برجسته بانک های توسعه ای در تخصیص منابع محدود کشورهای در حال توسعه ایجاب می کند, سرمایه گذاری ها در مسیر صحیح انجام پذیرد. بانک مهر اقتصاد که شعار نگین بانکداری اسلامی را برای خود برگزیده است درصدد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می باشد. یکی از مهم ترین موارد رعایت اقتصاد مقاومتی در بانک ها این است که بانک ها منابع تجهیز یافته خود را به بخش های مولد اقتصاد کشور همچون صنایع و کسب و کارهای تولیدی تسهیلات دهند تا چرخ اقتصاد کشور روان بچرخد. ازطرفی کنترل مطالبات معوق بانک ها یکی دیگر از سرفصل های اساسی اقتصاد مقاومتی می باشد. بدین منظور بانک ها حتما باید یک مدل یکپارچه و اثربخش برای ارزیابی و رتبه بندی صنایع متقاضی تسهیلات کلان داشته باشند تا ضمن رونق بخشیدن به اقتصاد کشور, مطالبات خود را نیز کنترل کنند. در این تحقیق ابتدا با استفاده از نظرات مدیران و مسیولین شعب بانک مهر اقتصاد و با استفاده از تکنیک دلفی, معیارهای کلیدی رتبه بندی صنایع فعال استان قزوین شناسایی شدند که عبارت بودند از سابقهصنعت, سوددهی صنعت و انطباق با سیاست های بانک. سپس با استفاده از نظرات خبرگان و با بهره گیری از تکنیک تاپسیس فازی, صنایع فعال استان رتبه بندی گردیدند که بر اساس نتایج حاصل چهار اولویت برتر به ترتیب عبارت بودند از: نیروگاه های خصوصی CHP مواد غذایی و نوشیدنی, گردشگری و صنایع چوبی . پایین ترین اولویت برای دریافت تسهیلات نیز عبارت بودند از: صنایع کاغذی, بازیافت و انتشارات.

لینک کمکی