تاثير مطالعات حقوقي انتقادي بر تحولات تاملات نگره اي دانشوري حقوق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير مطالعات حقوقي انتقادي بر تحولات تاملات نگره اي دانشوري حقوق :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 20

ناکامی جریان اصلی دانشوری حقوق در پایان خوش بینی عصر ویکتوریا و آغاز جنگ جهانیاول, بنیادهای تاریخی مطالعات حقوقی انتقادی را بنیان نهاد. یکی از مشخصات مطالعاتحقوقی انتقادی که تا اندازه ای نتیجه توسعه واقع گروی حقوقی در ایالات متحده آمریکاست,گشودن حکم حقوق بر سایر رشته ها و رد این اندیشه است که حکمت حقوق صرفا بحثفلسفی مفهوم حقوق است. مطالعات حقوقی انتقادی, رویکرد جریان اصلی بر بنیاد اعتقاد بهکمال, خودسامانی و منطقی بودن حقوق را مورد تردید قرار میدهد و در نهایت رد می کند ونشان می دهد که پیروزی های جریان سنتی حقوق پیروزی های مبهم اند. مطالعات حقوقیانتقادی, با پذیرش خطر شک ورزی و پیش بردن آرمان هایش از طریق شک ورزی, شرایطی رابرای جهان اجتماعی فراهم ساخته است که جهان اجتماعی, ابزار بازنگری مداوم خویش راهمواره در دسترس داشته باشد.

لینک کمکی