بررسي شرايط تعليق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردي: منازعه فلسطين- اسراييل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي شرايط تعليق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردي: منازعه فلسطين- اسراييل) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 33

مسیله حقوق بشر و آزادی های اساسی در طول قرون متمادی هسته و انگیزه اصلی مبارزه علیهظلم و بی عدالتی را تشکیل داده است. هدف از اینگونه تلاش ها تامین حداقل حقوقی برایافراد جامعه است. با این حال, برخلاف حقوق بشردوستانه که مختص زمان مخاصمات مسلحانهاست, حقوق بشر در تمام وضعیت ها اعم از جنگ و صلح لازم الاجرا است. اما از انجا کهمخاصمات مسلحانه به نوعی تهدید کننده بقای دولت است, برخی از اسناد بین المللی و منطقه ایاز جمله ماده 4 میثاق بین المللی حقوق بشر, ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 27کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به دول عضو اجازه تعلیق حقوق بشر را رعایت ضوابطیداده اند. سوالی که مطرح می شود این است که دولت ها در صورت وقوع چنین مخاصماتینمی توانند حقوق بشر را تعلیق کنند یا خیر این تعلیق مطلق است یا منوط به شرایطی است در صورت مشروط بودن آن, دولت ها در چه شرایطی می توانند در زمان چنین مخاصماتی قواعدحقوق بشر را تعلیق کنند یا دولت هایی که به تعلیق حقوق بشر پرداخته اند تا چه حد شرایطلازم را جهت استفاده از بند تعلیق رعایت کرده اند مقاله حاضر می کوشد با تمرکز بر منازعهفلسطین- اسراییل به پرسش های مذکور پاسخ دهد.

لینک کمکی