نقش و جايگاه سازمان هاي بين المللي غيردولتي، به عنوان دوست دادگاه ، در نظام بين المللي حل وفصل اختلافات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش و جايگاه سازمان هاي بين المللي غيردولتي, به عنوان دوست دادگاه , در نظام بين المللي حل وفصل اختلافات :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 22

دوست دادگاه شخصی حقیقی یا حقوقی است که طرف دعوی محسوب نمی شود و به ابتکارخود یا به در خواست دادگاه اظهارات خود را در خصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی به صورتمکتوب یا شفاهی به دادگاه تقدیم می کند. بررسی رویه قضایی نشان می دهد بازیگر عمده اینعرصه سازمان های بین المللی غیردولتی اند که البته مشارکت آنها در فرایند حل وفصلاختلافات با موانع و چالش های فراوان همراه بوده و است. این مقاله استدلال می کند که هرچنداز این تاسیس حقوقی در حوزه هایی مانند حقوق بشر, تجارت و داوری های سرمایه گذاریاستقبال شده است و مرجعی مانند دیوان بین المللی دادگستری از پذیرش آن اجتناب کرده اند.به نظر می سد با توجه به مزیت های متصور برای آن می تواند به دادگاه ها در ارتقای صحت وکیفیت تصمیمات یاری رساند.

لینک کمکی