مطالعه تطبيقي گستره مفهوم ذينفع در اقامه دعاوي زيست محيطي در حقوق ايران و اتحاديه اروپا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه تطبيقي گستره مفهوم ذينفع در اقامه دعاوي زيست محيطي در حقوق ايران و اتحاديه اروپا :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 33

سمت به معنای صلاحیت اقامه دعوا داشتن در محضر دادگاه است. احراز سمت دسترسیشهروندان به دادگاه را محدود می کند. این حق دسترسی اصلی کلیدی محسوب می شود و درنظام های حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای احراز سمت خواهان به کار می رود. پرسشبنیادین این است: آیا, در دعاوی زیست محیطی, شهروندان و سازمان های غیر دولتی, که نفعمستقیم و شخصی ندارند, می توانند علیه آسیب زننده به محیط زیست اقدام به طرح دعوا کنند امروزه, اغلب کشورها دریافته اند که تبیین دایره سمت در دعاوی زیست محیطی متفاوت از سایرحوزه ها امکان بهره گیری از ظرفیت های مردمی را برای حمایت و حفاظت از محیط زیستمیسور می سازد. بدین روی, در کشورهای مختلف دنیا امکان اقامه دعوا بر مبنای منفعتعمومی (متمایز از موضوع منفعت جمعی) به خوبی فراهم شده است.

لینک کمکی