مباني فقهي حقوقي لزوم عمل به وعده هاي انتخاباتي و مقابله با وعده هاي دروغين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مباني فقهي حقوقي لزوم عمل به وعده هاي انتخاباتي و مقابله با وعده هاي دروغين :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 21

تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است به یک مدل شایسته و الگویبومی دست یابد و به ویژه, وعده محوری, به یک رویه عمومی در انتخابات تبدیل شده است.هرچند در میان فقها در لزوم یا عدم لزوم وفا به وعده ها اختلاف وجود دارد, به نظر می رسدادله طرفداران لزوم وفای به وعده در موضوع وعده های انتخاباتی پسندیده تر باشد. البته قوانینو مقررات خاص و ویژه ای نیز برای مقابله با این معضل تبلیغاتی پیش بینی نشده است, امابرخی اصول قانون اساسی یا برخی بندهای سیاست های کلی نظام در امر انتخابات نیز می توانندمبنای حقوقی مقابله با وعده های دروغی انتخاباتی و لزوم عمل به وعده های قانونی باشند.همچنین, ضمانت اجراهای موردنظر در این مورد باید در شرایطی خاص و بدون هرگونهسو استفاده و تحت نظر اصل حاکمیت قانون و در قالب یک فرایند قضایی یا شبه قضایی و طییک بررسی کاملا مستند و مستدل همراه اصول و قواعد دادرسی منصفانه باشد.

لینک کمکی