ديالکتيک صلح و بربريت: مطالعه و نقد نظريه ليبرالي حقوق بين الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ديالکتيک صلح و بربريت: مطالعه و نقد نظريه ليبرالي حقوق بين الملل :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 32

؛ نظریه حقوق بین الملل در پی بررسی خاستگاه قواعد, نهادها و رویه هایی است که حقوق بین الملل بر مبنای آنها ایجاد می شود. به همین دلیل است که نظریه در حقوق می توانددست کم به برخی از رویه ها و قواعد مشروعیت بدهد و موارد دیگر را بدون مشروعیت باقیگذارد. از این منظر, نظریه لیبرالی حقوق بین الملل در حقوق بین الملل جایگاهی مهم دارد. به گواهی مطالعات گوناگون, این نظریه در برآمدن رویکرد صلح آمیز در حقوق بین الملل و کنارزدن رهیافت های کلاسیک در این حوزه نقش به سزایی داشته است که عمدتا سخنی جز مشروعیت جنگ نمی شناختند. با وجود این, دقت در مولفه های ساختاری این نظریه, به خوبی این حقیقت را فاش می کند که نظریه لیبرالی حقوق بین الملل در همان حالی که به تحقق رویکرد صلح آمیزم در حقوق بین الملل کمک کرده است, بسترهای قابل اعتنایی را به منظور توجیه به کارگیری زور یا به عبارت دیگر تساهل نسبت به جنگ فراهم می کند. این مقاله تلاش می کند تا این دوگانگی ها یا تناقض ها را در نظریه لیبرالی حقوق بین الملل بررسی کند.

لینک کمکی