ارايه مدلي کاربردي در مديريت ساخت سازه هاي زيرزميني بتن مسلح در پروژه هاي سد و نيروگاه با رويکرد تامين بسترهاي پدافند غيرعامل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارايه مدلي کاربردي در مديريت ساخت سازه هاي زيرزميني بتن مسلح در پروژه هاي سد و نيروگاه با رويکرد تامين بسترهاي پدافند غيرعامل :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 14

امروزه پدافند غیرعامل به عنوان یک نیاز استراتژیک در مدیریت ساخت پروژه های عمرانی به منظور تامین امنیت پایدار مورد نظر میباشد بخش قابل توجه ای از پروژه های سد و نیروگاه سازه هایی هستند که به صورت زیر زمینی اجرا میگردند این سازه ها علاوه بر هزینه بر بودن به لحاظ استراتژیک نیز دارای اهمیت زیادی میباشند به همین منظور تامین الزامات پدافند غیر عامل در آنها از ضروریات است این مقاله به در نظر گرفتن اهداف پدافند غیرعامل و توجه به اصول مدیریت ساخت در پروژه های زیر زمینی سعی دارد روشی متناسب با شرایط فعلی و فناوری ساخت در کشور را در این حوزه ارایه دهد. پس با استفاده از منابع متعدد و بهره گیری از ابزاری چون پرسشنامه, مصالح مناسب وروش های اجرایی مورداستفاده در ساخت, سازه های زیرزمینی را تحلیل و شاخص های متعددی را احصا و با استفاده از روش های کمی سازیAHP و نرم افزارها, وزن دهی شده اند. نتیجه نهایی اثبات می کند که استفاده از مصالح بتن الیافیFRCS مواد FRPمواد نانویی به عنوان مصالح هوشمند وبتن های پرمقاومت بر سایر مواد رایج در ساخت سازه ها ارجحیت دارند . استفاده از هرکدام از مصالحبیان شده در روش های اجرایی حالات متفاوت و کاربری های خاصی را به وجود می آورد

لینک کمکی