طراحي و پياده سازي کنترل کننده پيشبين توان براي ژنراتور القايي دو سو تغذيه توسط مولفه هاي dq جريان روتور در سيستم تبديل انرژي ميکرو نيروگاه آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي و پياده سازي کنترل کننده پيشبين توان براي ژنراتور القايي دو سو تغذيه توسط مولفه هاي dq جريان روتور در سيستم تبديل انرژي ميکرو نيروگاه آبي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 18

نیروگاه های میکرو برق آبی امروزه به عنوان یک منبع اصلی از انرژی های تجدید پذیر بهحساب می آیند. آنها قابل اعتماد و در تولید حجم کمی از انرژی بسیار کارآمد هستند. این نیروگاه ها غالبا برق نواحی روستایی را تولید میکنند؛ با این وجود, واحدهای تولیدی میکرو برق آبی عموما از شبکه برق جداشده و نیاز به سیستم های کارآمد کنترلی برای حفظ پارامترهایی نظیر توان و فرکانس در هر شرایط کاری دارند. در ساختار میکرو نیروگاه آبی از دو ماشین به نام های ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) و ماشین سنکرون آهنربای دایم (PMSM) استفاده شده است. ژنراتور DFIG در دسته ژنراتورهای سرعت متغیر قرارگرفته و به دلیل تنش مکانیکی کمتر و بازده بیشتر, از آنها بسیار استفاده میشود. یکی از مزایای مهم این ژنراتورها, کنترل توان اکتیو و راکتیو است. در این مقاله طراحی نوینی از یک کنترل کننده بر اساس استراتژی کنترل پیشبین نشان داده شده است که وظیفه آن, کنترل توان های اکتیو و راکتیو ژنراتور القایی دو سو تغذیه مبتنی بر سیستم تبدیل انرژی میکرو نیروگاه آبی است. نتایج شبیه سازی با Matlab/Simulink و نتایج آزمایشگاهی با پلتفرم میکروکنترلر STM32F407 , موثر بودن, مقاوم بودن و دقیق بودن این کنترل کننده را نشان میدهد.

لینک کمکی