ارزيابي هزينه پروژه هاي سد و نيروگاه هاي آبي از پتانسيل يابي تا بهره برداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي هزينه پروژه هاي سد و نيروگاه هاي آبي از پتانسيل يابي تا بهره برداري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 12

برآورد هزینه پروژه ها , مدیریت و کنترل آن یکی از ارکان اصلی مدیریت ساخت به حساب می آید. این امر در پروژه های بزرگ ملی برق آبی نیز اهمیت بالایی دارد. در این تحقیق به بررسی روش های برآورد هزینه برای پروژه های بزرگ برق آبی از جمله سدهای بزرگ پرداخته شده و برآورد هزینه در پارامترهای مطالعات, پیمانی, ماشین آلات و تجهیزات,خسارت مخزن, حقوق دستمزد, و هزینه کلی سد برای برخی از سدهای مهم و خاتمه یافته کشور شامل سدهای سیمره, گتوند, کارون 3 و کارون 4 در دو بخش هزینه های مصوب و پرداختی بعنوان داده های ورودی روش گوردون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد مدت زمان ساخت و هزینه تمام شده این پروژه ها وابستگی شدیدی با پارامترهای محیطی و زمانی داشته همچنین مقادیر محاسبه شده برای رابط بین ارتفاع بدنه سدها وتوان نیروگاه در روش گوردون جهت برآورد قیمت طرح های برق آبی مشابه, محاسبه و ارایه شده است بعلاوه مشخص شد که در کدام یک از پارامترهای زیر مجموعه طرح های برق آبی بیشترین مقادیر هزینه مورد نیاز است.

لینک کمکی