پيشبيني تراوش از بدنه سد خاکي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي مطالعه موردي: سد شهيد کاظمي بوکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پيشبيني تراوش از بدنه سد خاکي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي مطالعه موردي: سد شهيد کاظمي بوکان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 14

بروز تراوش در سدهای خاکی امری اجتناب ناپذیر است؛ اما می بایست تراوش طوری مهار شود تا در مدت 50 الی 100 سال بهره برداری سد, نتواند به پایداری و ایمنی سد لطمه ای بزند. باوجود تمام پیشرفت های صورت گرفته در علم مهندسی ژیوتکنیک, معضل تراوش تا به امروز یکی از اصلیترین مشکلاتی است که در سدها بروز میکند. در این تحقیق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی شهید کاظمی بوکان پرداخته شد. جهت نیل به این هدف, از مجموعه دادهای شامل 864 داده پیزومتری استفاده شد. نتایج آزمایش مدل پیشنهادی تحقیق حاضر نشان داد که مدل به کار برده شده دریافتن هدف مسیله کاملا موفق و با سرعت بالا عمل میکند. همچنین به کارگیری پارامترهای آماری مناسب و کاربردی نشان داد شبکه ارایه شده به خوبی آموزشدیده است و قابلیت بالایی در پیش بینی پدیده تراوش دارد

لینک کمکی