هماهنگي کوتاه مدت نيروگاه هاي آبي پشت سرهم و گازي در برنامه ريزي امنيت مقيد مشارکت واحدها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن هماهنگي کوتاه مدت نيروگاه هاي آبي پشت سرهم و گازي در برنامه ريزي امنيت مقيد مشارکت واحدها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

با توجه به وسعت ذخایر گاز در ایران و سهولت احداث نیروگاه های گازی, تعداد این نیروگاه ها در سالهای اخیر افزایش یافته است. از مشکلات نیروگاه های گازی میتوان به ایجاد آلودگی, هزینه زیاد بهره برداری ومحدودیت های شبکه گاز طبیعی و مهمتر از همه قطعی گاز در فصل زمستان اشاره کرد. منابع آب در زمستان که قطعی گاز اتفاق میافتد میتواند این نقایص را پوشش دهد ولی در تابستان ممکن است به دلیل تابستان خشک در دسترس نباشند؛ بنابراین مخزن های آب باید به صورت بهینه در طول سال استفاده شوند. برای رفع این مشکلات, در این مقاله یک روش جدید هماهنگی کوتاه مدت برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها پیشنهاد شده است. این برنامه ریزی با هماهنگی نیروگاه های برق آبی پشت سرهم و گازی و با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه انتقال گاز طبیعی بار موردنیاز شبکه را تامین میکند. مدل پیشنهادی مدلی غیرخطی است که به یک مدل خطی آمیخته با اعداد صحیح تبدیل و به وسیله تیوری بازی ها و نرم افزار GAMS حل شده است. مدل پیشنهادی روی شبکه آزمون استاندارد 6 باس IEEE پیاده سازی شده است. نتایج شبیه سازی بیانگر توانایی روش پیشنهادی در کاهش هزینه و هماهنگی بهره برداری واحدهای گازی و آبی پشت سر هم با کلیه محدودیت های موجود است.

لینک کمکی