نگاهي به آموزش فناوري در کتاب درسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نگاهي به آموزش فناوري در کتاب درسي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

در این مقاله سعی بر آن است که ابتدا با مفاهیم علم و فناوری و تفاوتها و شباهتها آشنا شده و سپس به نقش معلم در برقراری ارتباط میان این دو است. بررسی این موضوع از دو جنبه حایز اهمیت است. ابتدا در بعد جهانی آن است. در اوایل قرن بیستم تبدیل علم کوچک (Little Science با دستاوردهای شگرف علمی از جانب دانشمندان به علم بزرگ (Big Science) توجه جوامع بشری را به سمت فناوری نقش بی بدیل آن در زندگی جلب نموده و سپس در بعد کتاب درسی از اهمیت خاصی برخوردار است. تالیف کتب جدید و تقسیم بندی آن به دو بخش مفاهیم علمی و فناوری و کاربرد باعث می شود تا نگارش متفاوت و تدریس منحصر به خودش را به همراه بیاورد

لینک کمکی