رفتار آشوب ناک آونگ دوگانه دوبعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رفتار آشوب ناک آونگ دوگانه دوبعدي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

نظریه ی آشوب به مطالعه سیستم های دینامیکی آشوب ناک می پردازد . سیستم های آشوب ناک , سیستم های دینامیکی انی غیر خطی هستند که نسبت به شرایط اولیه شان بسیار حساس اند. تغییری اندکی در شرایط اولیه می چنین سیستم هایی باعث تغییرات بسیار در آینده نی آنها خواهد شاب سیستم های آشوب ناک رفتار های پیچیده و غیر تناوبی از خود نشان می دهند. بررسی این رفتارها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مطالعه آنها هم اکنون سرلوحه مطالعات در بسیاری از علوم از جمله در فیزیک و ... می با شما.. هدف در این مقاله بررسی رفتار آشوب ناک حرکت آونگ دوگانه در صفحه قایم است. ابتدا معادلات حرکت با استفاده از دینامیک لاگرانتری بدست آورده می شود. سپس سیمای فاز این سیستم و سایر نمودار ها از طریق حل عددی معادله دیفرانسیل بدست می آید. تا با مقایسه آنها, به درک بهتری از رفتار آشوب ناک آونگ دوگانه برسیم

لینک کمکی