بررسي سطح يادگيري دانش آموزان از مبحث چگالي به کمک نظريه ي ساختارگرايي APOS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي سطح يادگيري دانش آموزان از مبحث چگالي به کمک نظريه ي ساختارگرايي APOS :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

هدف از این مطالعه بررسی سطح یادگیری دانش آموزان پایه دهم رشته ی ریاضی از مفهوم چگالی بر اساس نظریه ی APOS است. نظریه ی APOS یک نظریه ی یادگیری است که درک دانش آموزان از مفاهیم را در سطوح مختلف دسته بندی می کند و قادر است ساختارهای ذهنی که شخص به منظور درک مفهوم می سازد را مدل سازی کند این تحقیق یک تحقیق توصیفی است که به روش زمینه یابی انجام شده است. نمونه ی مورد مطالعه 45 نفر از دانش آموزان سال دهم رشته ی ریاضی از یکی از دبیرستانهای تهران هستند. ابزار آزمون پرسشنامه ای شامل 9 سوال است که توسط محقق طراحی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اکثر دانش آموزان درک درستی از مفهوم چگالی نداشته و مسایل مربوط به چگالی را در صورتی درست حل می کنند که به یک روش روتین برای حل دسترسی داشته باشند عملکرد ضعیف دانش آموزان در پاسخ به سوالات این نکته را به خوبی مشخص می کند که ساخت و ساز های مفهوم چگالی در ذهن اکثر آنان ناقص است. این ساختارهای ضعیف نه تنها بر درک آنها از مفهوم چگالی تاثیر گذاشته است بلکه بر درک مفاهیم وابسته از جمله, شناوری, فشار و ... نیز موثر بوده است.

لینک کمکی