محاسبه لختي دوراني ژيروسکوپ و اندازه گيري بردار نيرو با استفاده از حرکت تقديمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن محاسبه لختي دوراني ژيروسکوپ و اندازه گيري بردار نيرو با استفاده از حرکت تقديمي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

در این پژوهش به بررسی حرکت تقدیمی ژیروسکوپ تحت اثر گشتاور نیروی خارجی تابت و مطالعه ی ارتباط آن با لختی دورانی به صورت تجربی پرداخته شده است. با اضافه کردن وزنه هایی با جرم های مختلف و اعمال مقادیر مختلف گشتاور, ژیروسکوپ با سرعت های زاویه ای متفاوتی حرکت تقدیمی انجام می دهد. با بررسی تحلیلی ارتباط بین معرعت از او به این حرکت تقدیمی و لختنی دورانی ژیروسکوپ, سپس با استفاده از نتایج آزمایشگاهی به دست آمده اختی دورانی برای یک تربیروسکوپ در درجه ای محاسبه شده است

لینک کمکی