نقش رنگ و تاثير آن برکاهش استرس در محيط هاي درماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش رنگ و تاثير آن برکاهش استرس در محيط هاي درماني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 14

از بین حواس انسان, حس بینایی همواره برای کسب اطلاعات درباره جهان پیرامون قوی ترین حس می باشد. رنگ, نقش اساسی در درک محیط, کسب اطلاعات و جهت یابی ایفا می کند تا به مخاطبین خود کمک کند با محیط پیرامون ارتباط بهتری برقرار نمایند. رنگ ماده قابل تجزیه و شناخت است که هم از نظر فیزیکی و هم از نظر شیمیایی مغز و چشم انسان به آن محتوا و مفهومی انسانی می دهد, درک رنگ یک واقعیت روا نشناختی فیزیولوژیکی است که دراین پژوهش سعی گردیده این واقعیت را به عنوان عاملی کارآمد در روند درمان و کاهش استرس بیماران در محیط های درمانی به روش توصیفی تحلیلی تبیین و معرفی گردد.

لینک کمکی