بررسي فنون سورياليست در سه داستان کودک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي فنون سورياليست در سه داستان کودک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

هدف مقاله حاضر آن است تا نشان دهد که در سه کتاب قصه مصور کودک مربوط به سه دهه متوالی در سه کشور با زبان های مختلف نماد ها و المان های مکتب سوریالیسم نزدیک به هم و تا چه اندازه ای متشابه می باشد , هم چنین به بررسی این موضوع می پردازد که عنصر تخیل و به کار گیری فنون فراواقعیت تا چه میزان بر هر سه داستان موثر بوده است و به ترتیب تمام نشانه های مکتب سوریال را یک به یک در هر داستانی بررسی میکند و نتیجه می گیرد تخیل در هر سه داستان به صورت های نزدیک به هم به کار رفته است

لینک کمکی