تحليل محتواي کيفي کتاب هاب درسي دوره ابتدايي از منظر توجه به روحيه کارجمعي و مشارکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل محتواي کيفي کتاب هاب درسي دوره ابتدايي از منظر توجه به روحيه کارجمعي و مشارکت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی برنامه درسی دوره ابتدایی بر مبنای توجه به روحیه کار جمعی و مشارکت است روش پژوهش: تحلیل محتوای کیفی است و جامعه آماری پژوهش کتاب های درسی دوره ابتدایی است. نمونه آماری پژوهش به شیوه هدفمند و شامل محتوای کتاب های هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی علوم و بخوانیم است, مولفه های پژوهش شامل انواع مشارکت و کار جمعی؛ مشارکت جنسیتی؛ مذهبی سیاسی و اجتماعی می باشد, نتایج تحقیقات نشان داد که به نقش کارهای جمعی و گروهی در زنان کم توجهی شده و زنان را مناسب کارهای فردی دانسته و بلعکس به مشارکت و کار گروهی در مردان توجه خاص شده است. در رابطه با مشارکت اجتماعی باید گفت؛ کارگروهی و جمعی وقت تلف کردن و گاهی موجب ضرر نشان داده شده است, در باب مشارکت مذهبی و سیاسی باید گفت در کتاب هدیه های آسمان برخلاف کتب دیگر به خوبی به این امر پرداخته و از عاقبت عدم مشارکت مردم در جنگ با یزید و اهمیت مشارکت مردم ایران در تعیین سرنوشت کشورشان در پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی بیان شده است.

لینک کمکی