مقرنس و جنبه هاي عملکردي آن در معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقرنس و جنبه هاي عملکردي آن در معماري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

تزیینات وابسته به معماری اسلامی در ایران, یکی از پدیده های بزرگ هنری این سرزمین و حتی جهان می باشد. این آثار همعملکردی بوده و هم مفهومی (نمادین و الهی). تزیینات در معماری آیینه ای است از زیبایی الهی که با یک بهم پیوستگی هماهنگاز تناسبات عقلی از طریق الگوهایی هندسی همچون مقرنس, کاربندی و ... منعکس می گردد . مقرنس نوعی تجسم سه بعدی وبرجسته نقشه ای هندسی و گره چینی های معماری و هنر اسلامی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مقرنس یکی از تزییناتشاخص وابسته به معماری است که دارای وجوه زیبایی شناسانه و کاربردی توامان می باشد. مقرنس نوعی فضاسازی حجمی استکه علاوه بر نقش تبدیل پلان مربع به دایره در اتصال و انفصال فضایی نقشی بیبدیل در معماری سنتی ایران ایفا میکند. مقرنس باشکل بسیار خاص خود هندسه ای بسیار موزون و حساب شده ای دارد و با سایه های ایجاد شده با طول های متفاوت در طول روز زمانرا به نمایش می گذارد. این بازی نور و سایه در بناها باعث می شود به راحتی جهت قبله و اوقات شرعی تعیین شود و به خاطرشکسته ای متنوعی در پوشش دادن به عنوان جاذب طنین اصوات به شکلی موثر در بنا عمل کنند. اطلاعات لازم برای پژوهش ازطریق مطالعات کتابخانه ای بدست آمده است.

لینک کمکی