بررسي کليات فرايند شکاف هيدروليکي و اناليز اثر بخشي ان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي کليات فرايند شکاف هيدروليکي و اناليز اثر بخشي ان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

امروزه برداشت حداکثری از مخازن نفت و گاز دارای اهمیت قابل توجهی است .برای این منظور روش های متعددی از جمله انواعروشهای ازدیاد برداشت, استفاده از پمپ ها, عملیات شکاف هیدرولیکی و ... وجود دارد. روش شکاف هیدرولیکی روشی متداول ودر حال اجرا در اکثر کشورهای نفت خیز است, که در کشور ما در حد مطالعات تحقیقاتی و عملیات های آزمایشی نه چندان موفقاست . روش شکاف هیدرولیکی باعث افزایش نفوذپذیری سنگ مخزن می شود, و از این طریق به بهره دهی بیشتر مخرن کمک میکند.امروزه شکاف هیدرولیکی بعنوان عمده ترین روش تحریک چاه های تولیدی در سرتاسر جهان بکار می رود .شکاف هیدرولیکیمانند دیگر روشهای تحریک چاه باعث کاهش اثر پوسته و یا افزایش شعاع موثر چاه می شود. عملیات شکاف هیدرولیکی عملیاتیپر هزینه است, و انجام صحیح این عملات یک ضرورت است.همچنین این روش باعث افزایش ظرفیت جریان, تغییر رژیم حرکتسیال اطراف چاه,دور زدن آسیب اطراف چاه که در نتیجه باعث بهبود ضریب تولید نهایی مخزن خواهد شد,و مناسب برای مخازنیکه تراوایی کمی دارند می باشد.

لینک کمکی