تاثير سامانه هاي برداشت بر تلفات ذرت بذري در شهرستان دره شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير سامانه هاي برداشت بر تلفات ذرت بذري در شهرستان دره شهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 24

در کشاورزی و زراعت ذرت بذری دارای اهمیت و ارزش اقتصادی بالایی است که کاهش ضایعات دارای اهمیت بسیاری برای کشاورزان و زارعان است. بیشترین ضایعات این محصول مربوط به عملیات برداشت می باشد. در تحقیقی در قالب طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در زمین های زراعی هنرستان کشاورزی شهدای خیبر بهبهان در آبان ماه 1396 اقدام به ارزیابی موثرترین عوامل در بروز تلفات ماشینی کمباین کلاس 310 بعنوان نماینده کمباین غلات و یامانه مخصوص برداشت ذرت بذری یعنی پیکرهاسکر و شیلر مورد بررسی قرار گرفت. سرعت سیلندر ماشین شیلر در سه سطح (400, 500 و 600 دور در دقیقه) بعنوان عامل اصلی و نرخ تغذیه ماشین پیکرهاسکر معادل سرعت پیشروی در سه سطح (2.5, 3.5 و 4.5 کیلومتر بر ساعت) در عملیات برداشت دو مرحله ای پیکرهاسکر- شیلر گردید. آزمون کمباین کلاس مدیوم 310, عامل سرعت پیشروی 3, 4 و 5 کیلومتر بر ساعت و سرعت سیلندر کوبنده نیز در سه سطح 500, 600 و 700 دور در دقیقه در سه تکرار انجام شد. نتایج این تحقیق در ماشین گیکرهاسکر تاثیر معنی دار سرعت کوبنده بر مقدار بذور شکسته و چسبیده به چوب بلال بود. در حالیکه سرعت پیشروی بر تمامی تلفات بجز بذور شکسته, اثر معنی دار داشت همچنین در کمباین تاثیر معنی دار سرعت کوبنده بر مقدار بذور شکسته و چسبیده به چوب بلال مشهود بود و سرعت پیشروی بر تمامی تلفات بجز بذور شکسته, اثر معنی دار داشت.

لینک کمکی